top of page
SER DEG Plakat og Postkort

Jeg vil hylle det levde livet,
det sterke, brukte ansiktet
hvor tusen smil sitter fastspikret,
hvor millioner av tanker
ligger etset inn i huden
og latterens rynker er så dype
at de skraper på skjelettet.

bottom of page