top of page
Skotselv Skulpturpark

 

Skotselv har en stolt jernverkshistorie og midt i sentrum av landsbyen har lokalbefolkiningen og kommunen gått sammen om å lage en skulpturpark som nå inneholder 24 internasjonale skulpturer eller kunstneriske ornamenter i håndsmidd stål.

Jeg er styreleder i Skotselv Skulpturpark Forening og vi har som formål å bevare, ferdigstille og videreutvikle skulpturparken med skilting, lyssetting og nye skulpturer.

 

Skulpturene er laget av kunstnere fra 11 forskjellige nasjoner, men Arek.G er hovedkunstner med majoriteten av verkene.

 

Vi ønsker å gjøre Skotselv kjent som en «Kunstlandsby» og jobber for å øke lokalbefolkningens bevissthet og kunnskap om Skulpturparken. Det er et mål for oss å gjøre Skotselvingene stolt av å innlemme Skulpturparken og kunst i sin identitet.

Skotselv Kunstsenter

 
Øvre Eiker kommune og det lokale Grendeutvalget i Skotselv bestemte seg i 2003 for at de ville blåse liv i den gamle smed-tradisjonen i Skotselv. De invitere derfor kunstsmeden Arek.G til å sette opp sin smie i gamle Cellulosefabrikken i Smedsvingen. Arek så potensialet i å lage et kunstsenter, for det var bygningsmasse nok til flere kunstnere og siden da har mange forskjellige kunst- og håndverkere hatt sine verksted/studioer i kunstsenteret.

 

Nå er vi 4 kunstnere som arbeider innen flere kunstformer; skulptur i forskjellige materialer, tegning, maleri, grafikk, kunstfotografi, digital kunst, skuespill og musikk.

 

Vi disponerer to gallerier på til sammen ca 150 m2  hvor vi har årlige program med utstillinger, konserter og events. Vi bruker også det store galleriet som møterom  – «Møter med Kunst i Kanten».

Se vår PDF-presentasjon av Skotselv skulpturpark og kunstsenter

Copyright  Arek.G

56664641_510133406182595_644911728299920

Arek.G har Copyright på alle fotografier og design på denne siden

57056156_443239959760570_318267063291556
57154501_624796777968185_716382675761364
Gata med lamper.JPG

Friendship rings 2011 Forged steel 280 x 600 cm including 14 artists from 9 countries and 4 continents foto Arek.G

bottom of page