top of page
Kunst og musikk

 

EN MUSIKALSK FORTELLING OM STERKE SANSER

 

Jeg er folkemusiker og når forholdene ligger til rette for det, liker jeg å holde en blanding av konsert og fortelling om kunsten og inspirasjonen bak den -  i utstillingsrommet. Kunsten og musikken kler hverandre. De utfyller hverandre der de møtes i det kreative feltet. Det skapes en spennende, levende dialog når fløytist Hanne Sønneve Wigen spiller på «den magiske kvisten» og jeg synger eller kveder og forteller om kunsten - midt i utstillingen. Det kunstneriske rommet fylt av skulpturene og fotografier blir er en forlengelse og en utdyping av musikken.

Skulpturene Sterke Kvinner bekrefter oss som hele og vakre akkurat slik vi er og er derfor med å gi trygghet og aksept for oss som mennesker og musikere. Vi og de lyttende skal ikke prestere noe annet enn å være tilstede. Vi skal møtes der føringene fra samfunnet er skrella bort, der ingenting er avansert eller vanskelig, bare gledes-fylt, levende og spontant.

 

Vi er som musikere lydhøre og har tillit til hverandre. Det gir rom for spontanitet både i tonevalg og ord. Vi opplever sterk samhørighet og bekreftelse i dette levende rommet.

 

«Det å spille i et rom omgitt av Harriets kunst gir en trygghet. Jeg føler meg fri samtidig som jeg føler meg holdt. Jeg føler meg så hjemme. Da føler jeg meg hel».

                                                    

  Hanne Sønneve Wigen januar 2021

I vårt ønske om å formidle og være del av noe ekte, skapes det en slags større enhet. Det åpnes opp ei lita dør inn til det som virkelig betyr noe.

 

Dette er et unikt, lite bidrag som vi to kan gi til den som lytter.

 

Det er genuint, det er viktig og det kan fort vekk bli litt magisk.

foto Fred Kuyper Harriet.JPG

foto Fred Kuyper

foto Fred Kuyper Hanne.JPG
bottom of page