top of page
PEPPart
@ konsept utviklet av Arek.G og Harriet Fjeldheim

 

KUNSTUTSTILLING PÅ DIN ARBEIDSPLASS

 

PEPart er en betegnelse på at kunstnere (av alle kategorier) tar med seg sine verk og setter opp profesjonelle kunstutstillinger i store bedrifters inngangsparti, foajè eller kantine. Bedriftene blir midt i utstillingsperioden – som er på 2-3 uker - tilbudt et foredrag av kunstneren.

 

Slik bringer vi kunst og kunnskap om kunst ut der folk er og møter et publikum hvor mange vanligvis ikke går på galleriene.

 

PEPart er det manglende leddet/The Missing Link mellom industrien og kunsten.

 

PEPart krever at en person fungerer som manager av de lokale kunst- og håndverkerne som deltar, lager et årsprogram for utstillinger i hver enkelt bedrift og er mellomleddet mot bedriftene som er med på dette. Bedriftene ser mye forskjellig kunst på et år - kunstnerne får stilt ut mange forskjellige steder på et år og får større salgsmuligheter.

 

Konseptet baserer seg på at kunstnerne får tilgang på transportabelt utstillingsmateriell, enten ved å leie det via en lokal kunstforening eller kommunen - eller ved å investere i eget, spesialtilpasset utstillingsmateriale. For å sikre en jevn, høy kvalitet er en viktig del av konseptet at utstillingsmateriellet har så likt design som mulig.

Bedriften må stille et område til rådighet for utstillingene et visst antall ganger i året og kan investere i jevnlige kunstforedrag.

 

PEPPart handler om å bringe kunst ut til nye grupper i samfunnet og gi kunstnere nye arenaer for visning.

 

Forskning viser at kunst:

  • reduserer sosiale ulikheter

  • forbedrer arbeidsevnen

  • øker dopaminproduksjonen i hjernen (gledeshormon)

  • skaper glede, fantasi, skapertrang og inspirasjon

 

«En rapport som WHO publiserer i november i år, konkluderer med at vi nå har nok evidens for å slå fast at kunsten og kulturen spiller en viktig rolle i helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende arbeid. Det arbeidet som nå må gjøres, er å finne bærekraftige og etiske måter å implementere kunst og helseprosjekt på, både nasjonalt og regionalt»

 

«Kunst og Kultur reduserer sosial ulikhet, er billig og skaper løsninger»

  • Kunst og helseprosjekt tilbyr løsninger for helseutfordringer som helsesektoren ikke har adekvate løsninger for. 

  • Kunst og helseprosjekt er billige og bidrar til å løse utfordringer knyttet til knappe ressurser. 

  • Kunst- og helseprosjekt er viktig i arbeidet med å nå globale helsemål, som f.eks. å redusere sosiale ulikheter i helse. (WHO)

 

Sosiale ulikheter er grunnlaget for de økte polariseringene i samfunnet sier Dr. Gabor Maté

"The research is absolutely clear," Maté says. "The more inequality in a society, the more hate, the more dysfunction, the more mental illness, the more physical illness."

 

PEPPart’s kjerneverdi er å redusere sosiale ulikheter ved å vise og snakke om profesjonell kunst ved et vanlig språk og uoppfordret forklare fagterminologi. Vi vil vise fram kunstneres glede over håndverket og inspirere mennesker til å hente fram sin egen kreative energi.

 

Etter å ha gjennomført spørreundersøkelser under to PEPPart-utstillinger på industrielle arbeidsplasser viser det seg at 96 % av menneskene likte å se kunst på sin arbeidsplass og ønsker å se det igjen.

De var nyskjerrige på hva som var bakgrunnen for de forskjellige skulpturene og ville gjerne vite mer om dem.

Mange hadde ikke vært på kunstutstillinger før og forsto ikke systemet med nummerering ved verket og visste ikke at det refererte til prislister og at kunsten derved var til salgs. Vi lærte mye av det alle sammen.

 

Hvordan spre dette lokalkunsthyllende, helsefremmende og sosialt utjevnende konseptet til alle landets kommuner og så videre i verden?

  • Ved en kommunal og nasjonal satsing på konseptet

  • Ved at vi som grûnderne reiser rundt og holder foredrag for kommuner og kunstforeninger- hvor vi gratis leverer ut våre maler for både bygging av diverse sammenleggbart utstillingsmateriell, tekstuelle beskrivelser og maler for dette - og våre opplevelser og rådgiving.

 

Dette er en sunn vei å gå for å la kunst påvirke større deler av befolkningen.

PEPPart-konseptet trenger midler for å komme videre. Vi søker støtte, men ta kontakt hvis dette treffer deg og du vil realisere PEPPart i din kommune. Vi setter pris på gode ideer!

PEPPart

Kongsberg Teknologipark

Steenstrupbygget

Norli kantine

2000  m2

2019

PEPPart

Kongsberg Industripark 

Norli kantine

2019

Utfordrende omgivelser tar vi på strak arm

bottom of page